Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch Advies Groeifinanciering Nieuws Contact Sitemap
   
 
 
WAT VERSCHEEN IN ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF:
  1. Checklist voor Corona-tax shelter

  2. Taxshelter -regeling voor door Corona getroffen bedrijven - Uiterste datum nadert snel !

  3. De organisatie van algemene vergaderingen in Covid-19 tijden !


‘Science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.’
Isaac Asimov
 

Vermogensfiscaliteit

 

Los van successieplanning zoeken wij ook naar de fiscale optimalisatie van uw totale vermogen. Uw privésituatie is bv. soms onlosmakelijk verbonden met uw bedrijf. Wij adviseren u vanuit uw privé situatie, waarbij de onderlinge samenhang tussen privé en de onderneming niet uit het oog verloren wordt.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Is een patrimoniumvennootschap aangewezen in uw specifieke situatie of zijn er betere alternatieven?
  • Is een constructie van erfpacht, opstal of naakte eigendom/vruchtgebruik aangewezen voor het gebouw dat uw bedrijf zal gebruiken?
  • Is het fiscaal interessant om een lening aan te gaan voor uw tweede of derde woning?
  • Fiscaal optimaal bijverdienen als gepensioneerde door het oprichten van een vennootschap en dit optimaliseren.