Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch Advies Groeifinanciering Nieuws contact sitemap
   
 
 
WAT VERSCHEEN IN ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF:
  1. Checklist voor Corona-tax shelter

  2. Taxshelter -regeling voor door Corona getroffen bedrijven - Uiterste datum nadert snel !

  3. De organisatie van algemene vergaderingen in Covid-19 tijden !


‘Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I'm not there, I go to work.’
Robert Orben
 

Family office

 

Meer en meer families maken gebruik van onze diensten voor het begeleiden van de familie. Als uw Family Office zal Neven & Partners ten behoeve van de familie, het familiale vermogen en het familiebedrijf:

  • u helpen bij het uitwerken van de Familiale Governance en het opstellen van uw Familiecharter;
  • de volgende generatie(s) door financiële coaching en opleiding voorbereiden.

Door onze jarenlange vertrouwdheid met familiale vermogens, is Neven & Partners uw ideale gesprekpartner. Zo kan het uitwerken van de familiale governance resulteren in het uitwerken van een Familiecharter waarin de familiale waarden, doelstellingen en visie worden uitgedrukt, het familiaal bestuur en de besluitvorming vorm wordt gegeven en de oprichting of inrichting van een familieraad of familieforum wordt uitgewerkt.

Daarnaast wordt meestal bijzondere aandacht besteed aan het samenhouden van het familiale vermogen, aan het samenleven van diverse generaties, aan het behoud van de controle over het familiebedrijf en/of –vermogen, aan het reduceren van de successierechten, aan het opleiden van en verantwoordelijkheid geven aan de volgende generatie(s).

Voor het behoud van de controle zullen we met u nagaan welke oplossing voor uw situatie de beste is: een contractuele oplossing of een institutionele controle. We gaan na welke institutionele controle is aangewezen: de maatschap, de gewone commanditaire vennootschap, de stichting.

In het kader van de successieplanning komen vaak thema’s naar voor zoals het waarderen van de onderscheiden bestanddelen van het vermogen. Het is immers vaak de wens van de “pater familias” om degenen die niet-bedrijfsgerelateerde activa ontvangen gelijk te bedelen ten overstaan van degenen die het bedrijf overnemen. Neven & Partners zal alle elementen integreren in een successieplanning, alsook in het risicobeheer van de familie.