Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch advies Groeifinanciering Nieuws en artikelen Contact Sitemap
   
 
 
WAT VERSCHEEN IN ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF:
  1. Nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd !

  2. Naar een nieuw vennootschapsrecht - deel 3 - de Besloten Vennootschap

  3. Naar een nieuw vennootschapsrecht - deel 2 - algemene bepalingen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief - Neven & Partners

ĎAn investment in knowledge always pays the best interest.í
Benjamin Franklin
 

Onze verbintenissen naar u toe

 

Neven & Partners verbindt zich tegenover haar cliŽnten om de hierna volgende engagementen strikt na te leven.

Confidentialiteit: Neven & Partners schermt alle cliŽntgegevens goed af en zal deze enkel mededelen na voorafgaand akkoord van de cliŽnt. Neven & Partners neemt de nodige voorzorg in acht ten aanzien van alle documenten met cliŽntgegevens en gaat zorgvuldig te werk wanneer dergelijke documenten worden overgedragen.

Competentie: Neven & Partnersí vennoten en medewerkers streven een zo hoog mogelijk peil van kennis en kunde na. We scholen ons voortdurend bij om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de relevante materies. Neven & Partnersí vennoten en medewerkers geven geen advies in domeinen waarin ze niet over de nodige dieptekennis beschikken.

Correctheid en geschiktheid. Voorstellen, adviezen en aanbevelingen zullen altijd gebeuren in het uitsluitend belang van de cliŽnt.

Integriteit en eerlijkheid: Neven & Partners zal zich bij elke handeling laten leiden door de principes van Integriteit en Eerlijkheid. Neven & Partners zal elk misverstand dat kan rijzen in menselijke relaties te allen prijze proberen te voorkomen. Neven & Partners zal erover waken dat acties en reacties steeds zo duidelijk zijn dat een redelijke cliŽnt of een professioneel contact geen twijfel kan hebben met betrekking tot de bedoelingen.

Wettelijke en reglementaire Conformiteit: Neven & Partners zal steeds streven naar een correcte naleving van alle wettelijke en reglementaire voorschriften.

Professionalisme: Neven & Partners garandeert de cliŽnt een kwaliteitsvol professionalisme met respect voor integriteit en correcte behandeling van cliŽnten.