Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch advies Groeifinanciering Nieuws & artikelen contact sitemap
   
 
 
WAT VERSCHEEN IN ONZE LAATSTE NIEUWSBRIEF:
  1. Checklist voor Corona-tax shelter

  2. Taxshelter -regeling voor door Corona getroffen bedrijven - Uiterste datum nadert snel !

  3. De organisatie van algemene vergaderingen in Covid-19 tijden !


ĎScience gathers knowledge faster than society gathers wisdom.í
Isaac Asimov
 

Onze basisprincipes

 

Confidentialiteit: Neven & Partners schermt alle cliŽntgegevens goed af en zal deze enkel mededelen na voorafgaand akkoord van de cliŽnt. Neven & Partners neemt de nodige voorzorg in acht ten aanzien van alle documenten met cliŽntgegevens en gaat zorgvuldig te werk wanneer dergelijke documenten worden overgedragen.

Competentie: Neven & Partners streeft een zo hoog mogelijk peil van kennis en kunde na. We scholen ons voortdurend bij om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de relevante materies. Neven & Partners geeft geen advies tenzij ze over de nodige dieptekennis beschikt.

Correctheid en geschiktheid. Voorstellen, adviezen en aanbevelingen zullen altijd gebeuren in het uitsluitend belang van de cliŽnt.

Integriteit en eerlijkheid: Neven & Partners zal zich bij elke handeling laten leiden door de principes van Integriteit en Eerlijkheid. Neven & Partners zal elk misverstand dat kan rijzen in menselijke relaties te allen prijze proberen te voorkomen. Neven & Partners zal erover waken dat acties en reacties steeds zo duidelijk zijn dat een redelijke cliŽnt of een professioneel contact geen twijfel kan hebben met betrekking tot de bedoelingen.

Wettelijke en reglementaire Conformiteit: Neven & Partners houdt zich strikt aan een correcte naleving van alle wettelijke en reglementaire voorschriften.

Professionalisme: Neven & Partners garandeert de cliŽnt een kwaliteitsvol professionalisme met respect voor integriteit en correcte behandeling van cliŽnten.