Logo Neven & Partners
Over Neven & Partners Vermogensplanning Juridisch advies Groeifinanciering Nieuws & artikelen contact sitemap
 
 

Disclaimer

 

Neven & Partners neemt de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht om ervoor te zorgen dat de informatie, nieuwsbrieven en artikelen op haar website betrouwbaar zijn. Vergissingen of weglatingen zijn evenwel nooit uit te sluiten. Bovendien evolueren de rechtspraak en wetgeving voortdurend. De lezer mag zich bijgevolg niet baseren op de informatie die in deze website is opgenomen om beslissingen te nemen met betrekking tot zijn of haar persoonlijke situatie. In voorkomend geval dient steeds contact opgenomen te worden met Neven & Partners om de persoonlijke situatie en de gekozen oplossingen door te lichten.

De toegang tot de website van Neven & Partners is op uitsluitend risico van de gebruiker en bijgevolg kunnen Neven & Partners, noch haar zaakvoerders, medewerkers of personeelsleden aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die zou voortkomen uit het gebruik van de informatie op deze website of in de nieuwsbrieven en artikelen; noch indien dit zou voortspruiten uit de toegang tot deze website ongeacht of dit voortkomt uit misbruik, virussen of anderszins.