Logo Neven & Partners
   
 
 

ĎREMEMBER THAT HAPPINESS IS A WAY OF TRAVEL Ė NOT A DESTINATION.í ROY M. GOODMAN
 

Neven & Partners

 

John Neven

Neven & Partners BV heeft haar activiteiten volledig stopgezet op datum van 31/03/2022. Daarmee is een einde gekomen aan onze meer dan 20-jarige dienstverlening naar onze cliŽnten, die vaak ook vrienden zijn geworden. We danken alvast iedereen waarmee we gedurende al die jaren constructief en aangenaam hebben kunnen samenwerken: vooreerst collegaís Johan Adriaens en Filip Beernaert, en vervolgens onze cliŽnten met wie we altijd in een stimulerend partnership hebben samengewerkt. Maar natuurlijk ook alle dienstverleners in de bank-, beurs- en private equitywereld, advocaten, notarissen en bedrijfsrevisoren, accountants enzÖ Ik reken erop dat we elkaar nog regelmatig gaan tegenkomen in de toekomst, zij het in een andere context maar even aangenaam als in het verleden. Tot weerziens!

 

John Neven

31 maart 2022

 

Neven & Partners BV has completely ceased its activities on the date of 31/03/2022. This has put an end to our more than 20 years of service to our clients, who have often also become friends. We would like to thank everyone with whom we have been able to work constructively and pleasantly during all these years: firstly colleagues Johan Adriaens and Filip Beernaert, and then our clients with whom we have always worked in a stimulating partnership. But of course also all service providers in the banking, stock exchange and private equity world, lawyers, civil-law notaries and auditors, accountants, etc. I hope that we will have the chance to meet regularly in the future, albeit in a different context but just as pleasant as in the past. See you!

 

John Neven

March 31st 2022